Аға ғылыми қызметкер Бармақ Сабырхан Мұхитұлын докторлық диссертацияны сәтті қорғаумен шын жүректен құттықтаймыз

Июл 2, 2024

Бармақ Сабырхан Мұхитұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде «6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін ұсынылған «Клиникалық материалдардан, азық-түлік шикізатынан және азық-түліктен бөлініп алынған сальмонелла бактериясын типтеу үшін ПТР тест-жүйесін әзірлеу» тақырыбындағы диссертациясы диссертациясын жоғары дәрежеде қорғап шықты.
Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты ұжымы аға ғылыми қызметкер Бармақ Сабырхан Мұхитұлын докторлық диссертацияны сәтті қорғаумен шын жүректен құттықтаймыз.
Сізге сәттілік және одан әрі ғылыми жеңістер тілейміз!.

В связи с успешной зашитой докторской диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Бармақ Сабырхан Мұхитұлы на тему: «Разработка ПЦР тест-системы для типирования сальмонелл в клиническом материале, пищевом сырье и продуктах питания» по специальности «6D070100 – Биотехнологии» в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби.
Коллектив «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» приносит искренние поздравления старшему научному сотруднику Бармақ Сабырхан Мұхитұлы в связи успешной защитой докторской диссертации.
Желаем успехов и дальнейших научных побед!