Бектурсунова Мая Жумадилқызын докторлық диссертацияны сәтті қорғаумен шын жүректен құттықтаймыз.

Июн 28, 2024

Бектурсунова Мая Жумадилқызы 2024 жылдың 26 маусымда Алматы технологиялық университеті» АҚ жанындағы 8D072 – «Өндірістік және өңдеу салалары» дайындау бағыты бойынша Диссертациялық кеңесте философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін 8D07202 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша «Балықтардың бағалы түрлері (көксерке, кларийлі жайын және тиляпия) үшін бастапқы жемдерді өндіру технологиясын жасау» тақырыбындағы диссертациясын жоғары дәрежеде қорғап шықты.
Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты ұжымы аға ғылыми қызметкер Бектурсунова Мая Жумадилқызын докторлық диссертацияны сәтті қорғаумен шын жүректен құттықтаймыз.
Сізге сәттілік және одан әрі ғылыми жеңістер тілейміз!.

В связи с успешной зашитой докторской диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Бектурсуновой Маи Жумадиловнына по направлению подготовки 8D072-«Производственные и обрабатывающие отрасли» при АО «Алматинский технологический университет» состоится защита тему: «Разработка технологии стартовых кормов для ценных видов рыб (судак, клариевый сом и тиляпия)» по образовательной программе 8D07202 – «Технология перерабатывающих производств».
Коллектив «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» приносит искренние поздравления старшему научному сотруднику Бектурсунову Маи Жумадиловну в связи успешной защитой докторской диссертации.
Желаем успехов и дальнейших научных побед!