СЫБАЙЛАСҚА ҚАРСЫ САҚТАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

  • Home
  • СЫБАЙЛАСҚА ҚАРСЫ САҚТАУДЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды сақтаудың негізгі құқықтары мен міндеттері:

1) Серіктестіктің ішкі құжаттарымен реттелетін бекітілген рәсімдер шеңберінде Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінен, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпарат пен материалдарды сұратуға және алуға;

2) Серіктестік Басқарма Төрағасының қарауына олардың құзыретіне жататын мәселелерді енгізуге бастамашылық етеді;

3) Ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар немесе Заңды бұзушылықтар туралы келіп түскен хабарламалар бойынша ішкі аудит жүргізуге;

4)Болжамды немесе нақты сыбайлас жемқорлық фактілері, корпоративтік әдеп кодексін және басқа да ішкі саясатты бұзу фактілері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл талаптарын сақтауға жүгінген тұлғалардың құпиялылығын қамтамасыз ету;

5) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы бұзудың болуына немесе ықтимал мүмкіндігіне байланысты кез келген жағдайлар туралы Басқарма төрағасын уақтылы хабардар етуге;

6)  Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға.