СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНСТІҢ МІНДЕТТЕРІ

 • Home
 • СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНСТІҢ МІНДЕТТЕРІ

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің міндеттері:

 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
 2. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету;
 3. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бағалау және қайта бағалау;
 4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенске келесі функциялар жүктелген:

 • Серіктестікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі құжаттарды әзірлеу;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сәйкестік саласындағы стандарттар мен саясаттарды әзірлеу және жаңарту;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру;
 • мүдделер қақтығысын анықтау, бақылау және шешу бойынша шаралар қабылдау;
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға теңестірілген тұлғалар санатына жататын Серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қадағалау;
 • корпоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;
 • копоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;
 • серіктестік қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сондай-ақ корпоративтік әдеп кодексін сақтауын бақылау;
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері туралы ақпаратты жария етуді қамтамасыз ету;
 • сыбайлас жемқорлық және/немесе оларға қатысу фактілері туралы арыздар (шағымдар) бойынша ішкі аудит жүргізу;
 • серіктестік қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендету бойынша жұмысты үйлестіру;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыбайлас жемқорлыққа қатысты істер бойынша сот тәжірибесіндегі өзгерістерді бақылау және талдау.