СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС

  • Home
  • СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КОМПЛАЕНС

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – міндеттеріне ұйымның қызметін тиісті нормативтік-құқықтық ортада қамтамасыз ету, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен ұйым қызметінің стандарттарын сақтамау тәуекелдерін анықтау, сондай-ақ ұйымның және оның қызметкерлерінің іске асыруға қатысуын болдырмайтын маман. .

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-серіктестіктің дербес лауазымды тұлғасы болып табылады және тікелей Басқарма Төрағасына бағынады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-тиісті ұйымның және оның қызметкерлерінің серіктестік бөлімшелерінің біріне жүктелетін Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету жөніндегі функция.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс өз жұмысында Қазақстан Республикасының заңнамасын, жарғыны, бұйрықтарды және серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің негізгі мақсаты серіктестіктің және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу болып табылады.